Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

Passoni Agata Pasoń jest producentem bielizny. Sklep Passoni umożliwia zakup produktów za pośrednictwem sieci Internet. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest między użytkownikiem sklepu, a firmą funkcjonującą pod nazwą: Passoni Agata Pasoń, z siedzibą w Brwinowie, ul. Kraszewskiego 1A, 05-840, posiadającą numer NIP : 5342647380.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu

Warunkiem korzystania ze sklepu jest ukończenie 18 roku życia oraz:

-dostęp do sieci Internet,

-posiadanie dostępu do poczty elektronicznej,

-posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,

-włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;

-włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).

3. Sposoby płatności

1. Dostępna forma płatności:

-płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe

2. Klient ma 3 dni na dokonanie przelewu. Jeśli w tym czasie nie dokona płatności, nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia. Czas na realizację płatności liczony jest od dnia złożenia zamówienia w sklepie. W przypadku wyrażenia chęci anulowania zamówienia, klient musi skontaktować się ze sklepem poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy. Czas za anulowanie zamówienia to 24h, później rozpocznie się realizacja zamówienia i anulowanie go nie będzie możliwe.

3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez klienta.

4. Dane kontaktowe sklepu

1. Kontakt ze sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem:

a) formularza kontaktowego zlokalizowanego na stronie sklepu passoni.pl;

b) portalu Instagram;

c) portalu Facebook;

2. Na wszystkie wiadomości usługodawca odpowiada niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1-3 dni roboczych. W przypadkach nadzwyczajnych, czas ten może ulec zmianie.

5. Ceny towarów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez sklep produktach są podawane w polskiej walucie (polski złoty – PLN). Cena podana przy danym produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki ponosi klient. Łączna kwota, którą klient musi zapłacić w celu nabycia wybranego produktu, składa się z ceny danego produktu oraz kosztu dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, a także przeprowadzania oraz odwoływania promocji na stronach sklepu. Promocje, kody promocyjne oraz zniżki nie łączą się.

3. Czas oczekiwania na zamówienie: od 10-14 dni roboczych + czas dostawy od 1-2 dni roboczych.

4. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:

a) Paczkomat InPost cena 16 zł – czas dostawy 1-2 dni robocze

b) Kurier krajowy cena 20 zł - czas dostawy 1-2 dni robocze

c) Kurier zagraniczny cena 70 zł - czas dostawy 3-10 dni robocze

6. Zwrot i wymiana

Wszystkie produkty, które są szyte na indywidualne wymiary klienta nie podlegają zwrotom. Sklep uznaje wymiany na inny produkt lub bezpłatne poprawki. Wymianie podlegają wszystkie produkty nie wymagające szycia na indywidualne wymiary klienta. Produkt podlegający wymianie nie może nosić śladów użytkowania, musi zostać przesłany do usługodawcy w stanie nienaruszonym wraz z metkami i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku dostarczenia innego produktu niż był zamawiany, prosimy o wysłanie go przedsiębiorcy na adres: Agata Pasoń, ul. Kraszewskiego 1 A, 05-840 Brwinów, na swój koszt (koszt ten zostanie zwrócony klientowi) wraz z dołączeniem informacji o pomyłce, numerze zamówienia oraz o adresie, na jaki ma być wysłany prawidłowy produkt.

7. Reklamacje

Za cechy produktu określone w ofercie sklepu (kolor, rozmiar, wygląd itp.) oraz zaistnienie jakichkolwiek wad odpowiada przedsiębiorca. Zakres odpowiedzialności określają przepisy art. 556kc oraz 556 1-556 3kc. W przypadku wystąpienia wady w produkcie klient może złożyć reklamację. Reklamacje mogą być składane poprzez przesłanie kwestionariusza umieszczonego na stronie internetowej www.passoni.pl. W reklamacji powinien być zawarty opis wraz z podaniem żądania dotyczącego doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową, naprawy lub wymiany produktu bądź zwrotu całości/części wpłaconych środków (np. poprzez obniżenie ceny produktu lub odstąpienie od umowy). Reklamowany produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz z metkami na adres: Agata Pasoń, ul. Kraszewskigo 1A, 05-840 Brwinów. Koszt dostarczenia produktu do usługodawcy pokrywa klient. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi bądź wymieni reklamowany produkt na nowy w ciągu 14 dni roboczych.

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym passoni.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zasady przedstawione w Polityce Prywatności, która jest opublikowana na stronie sklepu internetowego. Podanie ich jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do ich wglądu, poprawienia bądź usunięcia.

3. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego www.passoni.pl należy kierować za pomocą kwestionariusza umieszczonego na stonie internetowej sklepu lub poprzez wiadomość w portalu Instagram bądź Facebook.

4. Regulamin obowiązuje od dnia: 06.12.2021 r.